Войти на сайт

Войди на сайт, используя одну из соцсетей:

×
Ты уже голосовал за этот комментарий
Наверх

Дом Актера

4.4

Уже что-то

Оценка по 4 отзывам

График работы

Вт-Вс:с 10:00 до 18:00

Сейчас открыто

Телефон

(xxx) xxx-20-81 Показать
84 события в архиве »
Концерт «Viva La Musica!»
Концерт «Viva La Musica!»
17 марта в 19:00
Концерт «Антонио Вивальди. Времена года»
Концерт «Антонио Вивальди. Времена года»
22 января в 21:00
Концерт «Latin Jazz Night»
Концерт «Latin Jazz Night»
19 января в 21:00
Моно-мюзикл «Non, Je ne regrette rien»
Моно-мюзикл «Non, Je ne regrette rien»
12 ноября в 21:00
Концерт «Stars-A Cappella Battles»
Концерт «Stars-A Cappella Battles»
22 октября в 21:00
Мелодии Испании в «Доме Актера»
Мелодии Испании в «Доме Актера»
5 июня в 19:00
Чайка в театре «Дом Актеров»
Чайка в театре «Дом Актеров»
11 мая в 19:00
Дом сумасшедших в театре Актеров
Дом сумасшедших в театре Актеров
8 мая в 19:00
Kyiv Mozart Orchestra
Kyiv Mozart Orchestra
30 марта в 19:00
Стендап о женщинах и других заморочках
Стендап о женщинах и других заморочках
8 марта в 19:00
От Баха до Гальяно
От Баха до Гальяно
7 февраля в 19:00
Приятная неожиданность
Приятная неожиданность
3 февраля в 19:00
Морг № 5
Морг № 5
3 февраля в 19:00
Здравствуйте, я Ваша тетя
Здравствуйте, я Ваша тетя
20 января в 12:00
Зрелищ и хлеба!
Зрелищ и хлеба!
18 января в 19:00
Гитара с поэзией при свечах
Гитара с поэзией при свечах
11 октября в 19:00
Роман Шутко
Роман Шутко
26 сентября в 19:00
Latin jazz night
Latin jazz night
7 сентября в 19:00
Безымянная звезда (КХАТ)
Безымянная звезда (КХАТ)
15 июня в 19:00
Жить, мечтать...о тебе, Viver, sonhar...contigo
Жить, мечтать...о тебе, Viver, sonhar...contigo
14 июня в 19:00
Colores de FLAMENCO «Цвета фламенко» в «Дом Актера»
Colores de FLAMENCO «Цвета фламенко» в «Дом Актера»
8 июня в 20:00
Музыка моего народа в «Дом Актера»
Музыка моего народа в «Дом Актера»
7 июня в 19:00
Пьяццолла и танго в «Дом Актера»
Пьяццолла и танго в «Дом Актера»
6 июня в 19:00
Безымянная звезда в «КХАТ»
Безымянная звезда в «КХАТ»
20 апреля в 19:00
Музыкальные мгновения большого города. Лондон
Музыкальные мгновения большого города. Лондон
18 апреля в 19:00
Еврейские часы в «КХАТ»
Еврейские часы в «КХАТ»
14 апреля в 19:00
Собака на сене в «КХАТ»
Собака на сене в «КХАТ»
13 апреля в 19:00
Марлен Дитрих «Мой голубой ангел» в «Дом Актера»
Марлен Дитрих «Мой голубой ангел» в «Дом Актера»
30 марта в 19:00
СОЛОспектакль «Восемь»
СОЛОспектакль «Восемь»
25 марта в 19:00
Ночь с графом Калиостро в «Дом Актера»
Ночь с графом Калиостро в «Дом Актера»
17 марта в 19:00

4 отзыва

Марина Батуринец
Марина Батуринец журналист Выходного

Бу­динок актора створено 1948 року у якості куль­тур­но-просвітнього закладу Українсь­ко­го те­ат­раль­но­го то­варист­ва, що 1987 р. було ре­ор­ганізовано в Спілку те­ат­раль­них діячів України (сь­огодні — Національ­на Спілка те­ат­раль­них діячів України).

З 1981 р. Бу­динок актора міститься у приміщенні ко­лишньої караїмської кенаси. Її було спо­руд­же­но на кошти «тю­тюно­вих королів» Со­ломо­на і Мойсея Когенів 1900 р. за про­ек­том сла­вет­но­го архітек­то­ра Вла­дис­ла­ва Го­родець­ко­го (автора таких будівель, як Миколаївський кость­ол, Національний художній музей, «Бу­динок з хи­мера­ми» тощо).

В.Го­родець­кий надав цій унікальній ек­зо­тичній споруді в пла­ново-прос­то­рово­му вирішенні і в на­сиче­ному декорі рис вик­лючно східної азіатської архітек­ту­ри.

Показать полностью

Бу­динок актора створено 1948 року у якості куль­тур­но-просвітнього закладу Українсь­ко­го те­ат­раль­но­го то­варист­ва, що 1987 р. було ре­ор­ганізовано в Спілку те­ат­раль­них діячів України (сь­огодні — Національ­на Спілка те­ат­раль­них діячів України).

З 1981 р. Бу­динок актора міститься у приміщенні ко­лишньої караїмської кенаси. Її було спо­руд­же­но на кошти «тю­тюно­вих королів» Со­ломо­на і Мойсея Когенів 1900 р. за про­ек­том сла­вет­но­го архітек­то­ра Вла­дис­ла­ва Го­родець­ко­го (автора таких будівель, як Миколаївський кость­ол, Національний художній музей, «Бу­динок з хи­мера­ми» тощо).

В.Го­родець­кий надав цій унікальній ек­зо­тичній споруді в пла­ново-прос­то­рово­му вирішенні і в на­сиче­ному декорі рис вик­лючно східної азіатської архітек­ту­ри.

«Мо­литов­ний караїмський бу­динок — ви­шука­ний, але дещо пох­му­рий, оз­добле­ний зовні скуль­птур­ни­ми фан­тастич­ни­ми візе­рун­ка­ми і пись­ме­нами в мав­ри­тансь­ко­му стилі; двері й вікна його за­ок­руглені у вигляді підкови» (Пу­тево­дитель. К., 1917). А скуль­птур­но-оз­доблю­вальні роботи в кенасі ви­кону­вав Еліа Сала, і зроб­ле­не ним не мало аналогів у Києві.

Після ре­волюції 1917 р. кенасу було зак­ри­то, з 1926 р. будівлю пе­реда­но у ко­рис­ту­ван­ня просвітніх ус­та­нов. Під час війни тут пра­вила­ся римо-ка­толиць­ка служба Божа, потім діяв ляль­ко­вий театр, а згодом — кіно­те­атр. На пре­вели­кий жаль, за часів ра­дянсь­кої влади було втра­чено час­ти­ну архітек­турних де­талей будівлі.

Зараз ця спо­руда є за­тиш­ним кон­церт­ним залом на 200 місць: світла ліпнина, чудова акус­ти­ка, ка­мер­на сцена. Бу­динок актора має також фойє-вис­тавко­вий зал, те­ат­раль­ну бібліотеку.

У стінах Бу­дин­ку актора відбу­ва­ють­ся вис­та­ви і кон­церти, пре­зен­тації ча­сописів і книжок, творчі вечори, ювілейні свята і бенефіси, наукові кон­фе­ренції, художні вис­тавки.

Алексей Василевский
Алексей Василевский 18 апреля 2012 в 18:43
Ни разу там не приходилось быть! Обязательно схожу! :)
+2
Марина Батуринец
Марина Батуринец 18 апреля 2012 в 20:30
там часто творческие вечера проходят, выставки книг и спектакли)
+1
Jorik Gorohov
Jorik Gorohov 29 октября 2012 в 17:49
Здание бывшей караимской кенассы. построенной на деньги табачных королей Соломона и Моисея Когенов в 1900 году архитектором Владиславом Городецким. Отделка - итальянским скульптором Элио Сала, очень красивое здание,
+2
Марина Батуринец
Марина Батуринец 9 ноября 2012 в 02:17
Jorik, ты откуда такой умный)))
+1
Твоя оценка: